İYİ BİR İNSAN OLUP OLMADIĞIMIZ NASIL ANLAŞILIR?

Ebû Hüreyre (r.a.)'den: "Bir sahâbî, Allah Resulü (s.a.v.)'ne gelerek, şöyle bir ricada bulundu:

- Yâ Resûlallah! Bana yapabileceğim öyle bir amel öğret ki, ben onu yapınca, cennete gireyim? Allah Resulü, ona şu karşılığı verdi:

- Öyle ise, iyi bir insan ol... Adam:

- Yâ Resûlallah! Ben iyi bir insan olduğumu nasıl bilebilirim ki?., diye sordu, peygamberimiz (s.a.v.) cevaben şöyle buyurdular:

- (Mesken, meslek ye ticaret) komşularına sor. (Onların senin hakkında düşündüklerini araştır.) Senin iyi biri olduğunu (samimiyetle) söylerlerse, sen "iyisin" demektir. Kötü biri olduğunu ifade ederlerse, "kötüsün" demektir. (Keşfü'l-Hafâ)

Bir insan hakkında, yakın çevresinin (aile, arkadaş ve komşularının) kanaati çok mühimdir. Kişinin iyi veya kötü bir insan olduğuna, onların samimi düşünceleri, yeterli bir ölçüdür. O halde, insan, yakın çevresini kendinden memnun etmeli; onların hüsn-i zanlarını kazanmaya çalışmalıdır.

Fazilet Takvimi


Konular