EBU HAZİM VE HALİFE

Emevi halifesi Süleyman b. Abdülmelİk Hacca, gitmişti. Medine'ye ziyaret için geldiğinde Ebu Hazim el-A'rac'a bir heyet halinde uğradı. Yanında İbn Şihab vardı. Aralarında şu konuşma geçti:

-Söyle bakalım Ebû Hazim, dedi

-Ne hakkında, ey Mü'minlerin Emîri?

- Bu işten çıkış yolu hakkında.
- Bu iş kolaydır, eğer yaparsan
- Nedir o?
- Eşyanın ancak helâl olanını al ve onu antak ehline ver.
-Buna kimin gücü yeter?
- Allah halkın işinden sana yüklediğini yüklediği kimsenin.

- Bana nasihat et, Ebû Hazim!

- Bilki bu iş sana, senden öncekinin ölümü ile İntikal etmiştir. O da senin elinde olmayan bir iştir. Senin eline gelişinde olduğu gibi,

- Ebû Hazim, bana doğruyu göster!

- Sen bir çarşısın. Sana iyi de kötü de yüklenilir, gelir. Sen onlardan dilediğini seç.

- Neden bize (Şam'a, saraya) gelmiyorsun?
- Sana gelip ne yapacağım ey Mü'minlerin Emîri? Beni yanında tutsan, bozarsın, uzaklaştırsan üzersin, senin yanında istediğim,arzuladığım şey yok. Bende de seni korkutan bir şey yok

- ihtiyacını bildir bize!
- Ben onu senden daha güçlüye bildirdim. Verdiğini kabul ettim. Vermediğine de razı oldum!.

Fazilet Takvimi


Konular