BİR ANNENİN KIZINA ÖĞÜTLERİ

1. İki gözüm ve ciğerparem, sevgili kızım hiç? bir işte kocana isyan etme. Çünkü ona isyan edersen sana karşı kin besler, kin duygusu ise sıcak aile yuvasının dağılmasının ana sebebidir.

2. Kocanın sırrını kimseye deme, gayet sırrını yayarsan eşine düşmanlık etmiş olursun, sana olan güveni sarsılır, sen de ondan emin olmamaya başlarsın, böylece ailede dirlik ve düzen bozulur.

3. Kocan yiyecek, giyecek ve yakacak hususunda sana ne getirirse, ona karşı gelme, onu canı gönülden kabul eyle.

4. Kocanın yap dediklerini canla başla yap yapma dedekilerini de yapma sakın ondan vaz geç.

5. Evini düzgün ve tertemiz tut,imanın yarısı temizliktir.

6. Üstünü başını temiz tut, giyinip kuşanmaya dikkat. öyle ki koca iğrenç ve nefretle bakmasın, onun duygularını köreltme,yuvan sarsılır.

7. Kocanın mevki ve itibarına leke sürme, onun akraba ve yakınlarına hürmet ve ihsanda bulun.

8. Kocanın malını israf etme, har vurup harman savurma, çünkü o mal senin ve çocuklarının malıdır.

9. Yemek öğünlerini iyice tanzim eyle ve ayarla,yemekleri vaktinde hazırlayarak sofrayı kur, çünkü açlık insanı ateşlendirir ve gazaplandırır.

10. Geceleri uyku zamanını iyi ayarla, vaktinde yatakları hazırla, şurası bir gerçektir uykusuzluk insanın sinirlerini bozar.

Fazilet Takvimi


Konular