Allah dostu

Evliya ne demek, Evliya hakkında bilgi

Velî kelimesinin cem'i (çoğulu) olan evliyâ, Allâhü Teâlâ'ya ve sıfatlarına mârifet tahsîl eden, Ehl-i sünnet itikâdını iyice öğrenip kabul eden, dâimâ tâat ve ibâdette olup, günahlardan sakınan kimsedir.

Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinde velînin muteber şartları dörttür:

1- Doğru itikâd; mümkün olduğu kadar delilleri ile geniş olarak bilip, inanmak.

2- Dînin lâzım olan hükümlerini bilmek, farz ve vâciblerden başka nâfile olarak bildirilenler ile amel etmek.

3- Elden geldiği kadar güzel ahlâk ile ahlâklanmak.

4- Kötü ahlâktan sakınmak.