BİRLİKTEN AYRILMAYIN

"Şeytan tıpkı sürüden ayrılan, uzaklaşan koyunu kapan kurt gibidir.Onun için, birlikten, ülfet içinde toplu halde yaşamaktan ve mescidlerden ayrılmayın. Sakın parçalara bölünmeyin." (Râmûzü'l-Ehâdis)

Mü'minlerin gönül birliği içinde toplu olarak, birbirini sever ve sayar halde yaşamaları, şeytanın vesvese ve kandırmalarına karşı en büyük engeldir.

Şeytanın muvaffakiyeti; mü'minleri tek başına yakalamasında, aralarına fitne atarak birliklerini bozmasındadır. Birliği bozulan, cemaat ruhu zedelenen mü'minler, şeytana kolay lokma olur. Tıpkı sürüden kopan koyunun kurda kolayca lokma olması gibi...

Fazilet Takvimi


Konular